Projectadministratiesoftware YVI Ruby én Exact Online: de béste combinatie

Software moet optimaal samenwerken zodat jij je op je core business kan richten: daar waar Exact Online stopt met financiële boekingen gaat YVI Ruby vérder. Combineer die twee door onze handige koppeling en je laat het beste uit twee werelden vóór je werken: je boekhouding verwerk je in Exact Online en álle andere zaken in je projectadministratie in YVI Ruby.

  • Naadloze koppeling met Exact Online
  • Snel en gemakkelijk met de app
  • Ingericht op jouw wensen, passend bij jouw organisatie

Software voor zakelijke dienstverlening

Vanaf € 29,- per maand per gebruiker


Projectadministratie

• Budget & realisatie
• Projecttemplates
• Deelnemers
• Mijlpalen
• Fases & taken

Urenregistratie

• Per week
• Per medewerker
• Onkosten en declaraties
• Uren validatie
• Uurtarieven

Facturatie

• Uren factuur
• Termijnfacturen
• Opleveringen factureren
• Digitale facturatie
• Flexibel

Projectadministratiesoftware YVI Ruby

Integratie mogelijkheden met YVI RUBY

Koppel YVI RUBY met je favoriete tools. Zo maak je gebruik van het beste van beide werelden; een krachtig projectadministratie systeem én het boekhoud of crm pakket wat jij al gebruikt. YVI RUBY is een projectadministratie die echt een stap verder gaat dan andere systemen als het gaat om het beheren, bijhouden en factureren van je projecten. YVI RUBY koppelt onder andere met Exact Online, Twinfield, Office 365 en Microsoft Power BI. Neem contact op voor alle koppelingen.


Projectvoortgang

Het meest essentiële doel van projectsoftware is het goed uitvoeren van projectmanagement. Daarom biedt onze software een realtime inzicht in het budget, de uren en gemaakt kosten. Op die manier is het eenvoudig om direct inzicht te krijgen in de voortgang, rentabiliteit, capaciteit én het uiteindelijke resultaat van het project. Voordeel is dat het verleden geëvalueerd kan worden, zodat er geleerd wordt van fouten. Bovendien kunnen lopende zaken proactief bijgestuurd worden en toekomstige werkzaamheden beter ingeschat, zowel qua resultaat, planning als overige zaken. Deze digitale data kan weer op een professionele manier gedeeld worden met bijvoorbeeld de projectdeelnemers, het management en de opdrachtgever.


Uren valideren

Met YVI RUBY kunnen uw werknemers gemakkelijk uren inboeken. Deze geboekte uren dienen nog beoordeeld en gecontroleerd te worden. YVI Ruby faciliteert de controle van uren vanuit twee rollen. Allereerst vanuit de rol van administratie. Deze is vooral gericht om compleetheid ten opzichte van de contacturen te garanderen. Ten tweede vanuit de rol van projectleider. De projectleider bekijkt meer naar de correctheid van de uren. Denk hierbij aan het aantal uur, het tarief, de omschrijvingen en de onkosten. De uren die u gevalideerd heeft worden hierna ook klaargezet voor facturatie.

Branches

Architecten en ingenieurs


• Bestekken inlezen
• Project(subfases)
• Meerwerk factureren
• Deelprojecten maken
• Kosten & werk derden boeken
• Prognoses inzichtelijk

Adviesbedrijven


• Snelle urenboekingen
• Uren controles
• Eenvoudige facturering
• Aangenomen werk factureren
• Goede controle budget

Marketing en communicatiebureaus

• Inzicht inprojecten en uren
• Makkelijke uren controles
• Geen omkijken naar updates & hosting
• Uitbesteed werk inzichtelijk

Veldwerkers


• Urenboeking via mobiel
• Inzicht projecten op mobiel
• Weekbrief controles
• Uren naar facturatie
• Projectopleveringen
• Doorlooptijden goed inzichtelijk

Onze Andere Producten


Voor productie bedrijven

Al sinds 1999 de ERP-oplossing voor:

DE ERP oplossing voor productiebedrijven

Metaalbewerking

Interieurbouw

Machinebouw

Service&Onderhoud

Standbouw&Verhuur

Constructietechniek

Industrial Automation

Assemblage

Al vanaf €75,- per maand!

Services

Slimmer, onderscheidend sneller & efficienter werken op:

KPI’s

Dashboarding

Maatwerk apps

Webdevelopment

Microsoft gecertificeerd Partner

Microsoft Azure Cloud diensten

Microsoft Power BI Partner

Bedrijfsconsultancy