Projectmanagement software als basis voor flow

Projectmanagement software als basis voor flow

Slim en gedetailleerd projectmanagement is ónmisbaar voor jou als ondernemer. Overzicht, realtime inzicht in gebruik van uren, materialen en resterende budgetten zorgt voor een succesvolle flow. Overzicht en kwaliteit intern én extern, richting je opdrachtgevers. Neem afscheid van ad hoc inzicht en kies voor continue duidelijkheid over de status van al je projecten.

  • Houd overzicht door heldere projectfases en taken
  • Structureer relevante oplevermomenten en interne doelen
  • Gebruik vaste projecttemplates
  • Wijs eenvoudig projectdeelnemers en autorisaties toe
  • Gericht projectmanagement, gebaseerd op realtime data
  • Maak budgetten inzichtelijk

Software voor zakelijke dienstverlening

Vanaf € 29,- per maand per gebruiker


Projectadministratie

• Budget & realisatie
• Projecttemplates
• Deelnemers
• Mijlpalen
• Fases & taken

Urenregistratie

• Per week
• Per medewerker
• Onkosten en declaraties
• Uren validatie
• Uurtarieven

Facturatie

• Uren factuur
• Termijnfacturen
• Opleveringen factureren
• Digitale facturatie
• Flexibel

Projectmanagement software

Projecttemplates

In de praktijk hebben projecten vaak een vaste structuur met dito inrichting. Het verloop van de fases met bijbehorende taken en terugkerende kostenposten zijn meestal repeterend. Door onze voorgedefinieerde templates te gebruiken, waarin de structuur, fasering, het budget en de mijlpalen al helemaal gevuld zijn, bespaar je tijd en voorkom je fouten. Een nieuw project kan razendsnel en eenvoudig ingericht worden voor dat specifieke project.


Projectfasen & mijlpalen

Een project verloopt pas succesvol als de fasen ervan helder ingedeeld kunnen worden. Binnen YVI Ruby is het mogelijk om meerdere niveaus te selecteren waarbij er binnen elk niveau weer de mogelijkheid bestaat om uren, kosten en werk dat door derden wordt uitgevoerd te registreren. Het is uiteraard ook belangrijk om relevante oplevermomenten en interne doelen vast te kunnen leggen binnen een projectstructuur. Facturen gaan eenvoudig de deur uit op basis van vrijgegeven opleveringen en het beleggen van interne doelen en taken bij de juiste projectleiders en – deelnemers wordt een eitje. Termijnschema’s, die verbonden zijn aan de aanneemsom, fixed price of een ander honorarium, kunnen gekoppeld worden per project.


Projectdeelnemers

Een projectdossier kan niet zonder projectdeelnemers, zij bepalen immers de voortgang door uren te registreren via de app of de desktopversie. Het toevoegen van deelnemers en hun autorisaties verloopt eveneens eenvoudig en snel.


Projectvoortgang

Het meest essentiële doel van projectsoftware is het goed uitvoeren van projectmanagement. Daarom biedt onze software een realtime inzicht in het budget, de uren en gemaakt kosten. Op die manier is het eenvoudig om direct inzicht te krijgen in de voortgang, rentabiliteit, capaciteit én het uiteindelijke resultaat van het project. Voordeel is dat het verleden geëvalueerd kan worden, zodat er geleerd wordt van fouten. Bovendien kunnen lopende zaken proactief bijgestuurd worden en toekomstige werkzaamheden beter ingeschat, zowel qua resultaat, planning als overige zaken. Deze digitale data kan weer op een professionele manier gedeeld worden met bijvoorbeeld de projectdeelnemers, het management en de
opdrachtgever.


Integratie mogelijkheden met YVI RUBY

Koppel YVI RUBY met je favoriete tools. Zo maak je gebruik van het beste van beide werelden; een krachtig projectadministratie systeem én het boekhoud of crm pakket wat jij al gebruikt. YVI RUBY is een projectadministratie die echt een stap verder gaat dan andere systemen als het gaat om het beheren, bijhouden en factureren van je projecten. YVI RUBY koppelt onder andere met Twinfield, Office 365 en Microsoft Power BI. Neem contact op voor alle koppelingen.

Branches

Architecten en ingenieurs


• Bestekken inlezen
• Project(subfases)
• Meerwerk factureren
• Deelprojecten maken
• Kosten & werk derden boeken
• Prognoses inzichtelijk

Adviesbedrijven


• Snelle urenboekingen
• Uren controles
• Eenvoudige facturering
• Aangenomen werk factureren
• Goede controle budget

Marketing en communicatiebureaus

• Inzicht inprojecten en uren
• Makkelijke uren controles
• Geen omkijken naar updates & hosting
• Uitbesteed werk inzichtelijk

Veldwerkers


• Urenboeking via mobiel
• Inzicht projecten op mobiel
• Weekbrief controles
• Uren naar facturatie
• Projectopleveringen
• Doorlooptijden goed inzichtelijk

Onze Andere Producten


Voor productie bedrijven

Al sinds 1999 de ERP-oplossing voor:

DE ERP oplossing voor productiebedrijven

Metaalbewerking

Interieurbouw

Machinebouw

Service&Onderhoud

Standbouw&Verhuur

Constructietechniek

Industrial Automation

Assemblage

Al vanaf €75,- per maand!

Services

Slimmer, onderscheidend sneller & efficienter werken op:

KPI’s

Dashboarding

Maatwerk apps

Webdevelopment

Microsoft gecertificeerd Partner

Microsoft Azure Cloud diensten

Microsoft Power BI Partner

Bedrijfsconsultancy