Probeer 14 dagen gratis

Kijk in de toekomst: neem afscheid van meerwerk en ontevreden opdrachtegevers

Wie in de toekomst kan kijken, kan met een kwartje de wereld rond, zeggen ze weleens. Een utopie natuurlijk, maar wat zóú het gemakkelijk zijn wanneer je als architect, bouwmanager of bouwkundig adviesbureau precies weet hoe je projecten gaan verlopen. Je weet waarschijnlijk uit ervaring dat opdrachtgevers niet echt blij worden van onvoorzien meerwerk omdat de praktijk net wat anders uitpakt dan de voorcalculatie doet vermoeden.

Los het op
De centrale vraag is daarmee: Hoe kun je je projecten zó managen dat je in elke afzonderlijke (deel)fase vooraf bij kunt sturen op het verbruik van gestelde budgetten? Dat kan gaan om begrote uren, bedragen of andere afspraken. Je doel is om, voordat er overschreden wordt, inzicht te hebben. Dat geeft je immers de kans om in een vroeg stadium met je opdrachtgever te overleggen. Deze afstemming verdiept je relatie, omdat je tijdig aan de bel trekt over afwijkingen op de voorcalculatie. De projectadministratiesoftware van YVI Family helpt je hierbij: in duidelijke grafische weergaven is continu duidelijk welk percentage van het aantal uren of gestelde budgetten verbruikt is. Onze architecten zijn vooral enthousiast over de mogelijkheid om inzicht per deelfase te hebben.

Concreet voorbeeld
Stel: er staan 400 uren voor een project dat uit 4 fases bestaat. Er mag evenredig 100 uur per fase verdeeld worden. Als projectverantwoordelijke wil je dan uiteraard tijdig weten of de 1e fase niet te veel uren van het totaal opslokt. In praktijk blijkt dit lastig meten, en al helemaal als je je projecten nog altijd in Excel of gestandaardiseerde software organiseert. Alles lijkt goed te lopen tot het eind van het project in zicht komt en het totaal aantal uren tóch weer overschreden is. Terugkijkend kun je alleen nog achteraf constateren dat er te lang is stilgestaan bij de eerste fase van het project. Of dat er juist in het midden onverwachte wendingen waren waardoor er meerwerk is ontstaan. Met de projectmanagementsoftware van YVI Family is dit verleden tijd. De weergave is kinderlijk eenvoudig: in groene, oranje en rode balken lees je eenvoudig af of je budgettechnisch gezien op schema loopt. In dit blog las je slechts een onderdeel van wat de projectmanagementsoftware die we speciaal ontwikkelden voor architecten, bouwmanagers en bouwadviesbureaus kan. We richten ons op deze niche in de markt, omdat het huidige aanbod niet voldoende toegespitst is op de specifieke behoeften van deze bouwgerelateerde partijen.

Benieuwd?
De gratis demo vraag je hier snel en eenvoudig aan. Liever een demo op kantoor voor het hele team? Neem contact met ons op, we kijken uit naar je bericht.

Freek van Boekel

Meer weten? fvanboekel@yvifamily.nl

Download onze Brochure!

Ontdek de voordelen van YVI Ruby.

Het formulier wordt verzonden..

Bedankt voor je aanmelding! Download hier direct de brochure.