Probeer 14 dagen gratis

De voordelen voor jou als Techbedrijf

Werken binnen techbedrijf is het op zeer uiteenlopende terreinen een bijdrage leveren aan een veilige, gezonde en duurzame wereld door middel van technologische vernieuwing. Iedere dag bezig zijn met complexe vraagstukken om met jouw specifieke kennis, slimme oplossingen te bedenken voor mens en organisatie.

 

 

Meer tijd voor je eigen passie

Meer tijd voor je eigen passie

Met YVI Ruby bieden we een cloudoplossing die je de kans geeft om processen te bundelen in één projecttool, zodat inefficiënte stappen worden vermeden. 

Een gebruiksvriendelijke planningsmodule

Een gebruiksvriendelijke planningsmodule

Inzicht in capaciteit per functie of persoon, een begroting automatisch omzetten naar planning of plannen op functie of taak. YVI Ruby denkt voor jou.

Éen compleet pakket dat je rust en inzicht geeft

Éen compleet pakket dat je rust en inzicht geeft

Van eenvoudige tot complexe projectstructuren. Eén geïntegreerd pakket voor CRM, uren, (resource)planning, inkopen, HRM, facturatie en rapportage.

Uren registreren in een handomdraai

Uren registreren in een handomdraai

Uren boeken, beoordelen en valideren is in YVI Ruby gebeurd in een handomdraai. We hebben urenregistratie eenvoudig en herkenbaar gemaakt.

Jouw passies én uitdagingen zijn onze drijfveer

Door samenwerken, kennisdelen, toewijding en nieuwsgierigheid, lukt het iedere keer weer om nieuwe ideeën om te zetten naar werkbare, innovatieve en efficiënte toepassingen. Deze uitdagende projecten, kort- en langlopend wil je uiteraard eveneens op een slimme en efficiënte manier managen. Je bent immers ook ondernemer. Je projecten kennen financiële stromen en risico’s die je wilt bewaken, analyseren en bijsturen. Ook je collega’s wil je koppelen aan taken en activiteiten gebaseerd op hun kennisgebied en competenties. Projectmanagement is dus onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden binnen je kantoor. Niet altijd leuk, wel noodzakelijk. Als professional wil je op een intelligente manier je projectomgeving eenvoudig maken door slimme software in te zetten. Een cloudoplossing die je de kans geeft om diverse processen te bundelen in één projecttool, zodat inefficiënte stappen worden vermeden.

Overzicht, rust en controle over je projecten

YVI Ruby biedt je de mogelijkheden om de gevraagde diepgang binnen je projecten goed vast te leggen en te volgen. YVI Ruby is gemaakt voor projecten, maar kent ook ondersteunende functies die onmisbaar zijn binnen je onderneming. CRM, uren, (resource)planning, inkopen, hrm, facturatie en rapportage zijn onlosmakelijk aan de projecten verbonden. YVI Ruby helpt je om projecten professioneel op te zetten, uit te voeren en te evalueren. Van projecten met complexe fase- en positie structuren tot kortlopende rechttoe rechtaan werken. YVI Ruby biedt de mogelijkheid om de fasering binnen het technische proces vast te leggen zoals het ook daadwerkelijk gaat. Bij je projecten is een centraal platform voor alle informatie, analyses, documenten en mailverkeer van cruciaal belang om vinger aan de pols te houden. Zonder veel moeite heb jij en je team real-time inzicht in begrote en gerealiseerde uren, euro’s en resource- capaciteit.

 

Altijd op de hoogte van de laatste status

Samen met je mensen realiseren van je projecten. Iedereen binnen je onderneming wil je laten excelleren in hetgeen hij of zij te bieden heeft. Technische ontwikkeling en ondersteuning vraagt veel van je collega’s. Resource planning is belangrijk om controle te houden op alle verschillende taken. Alle taken en acties moeten een plek krijgen in de tijd. Zicht op knelpunten per team, functie en persoon is cruciaal om de motor draaiende te houden. Binnen Ruby zorgen we voor een duidelijke planning, zonder dat daar per se extra handelingen voor nodig zijn. Uren kunnen worden geregistreerd op taken via de planning of uiteraard via andere laagdrempelige methoden.

Projectadministratiesoftware voor techbedrijven

Wil je meer inzicht in je uren, facturen, offertes, planningen en budgetten?
Compleetheid en eenvoud gaan wel degelijk samen.
YVI Ruby werkt voor techbedrijven

Probeer 14 dagen gratis

Of ontdek de voordelen van YVI Ruby vrijblijvend in ons Webinar

 

Zij gingen u voor:

YVI Ruby is mijn nieuwe persoonlijke partner"

VAN AKEN concepts | architecture | engineering, Lars Bemelmans

Overstappen? Gewoon doen!"

MEI architects and planners, Robert Winkel

Lees meer

Functionaliteiten voor Ingenieurs

Bekijk alle functionaliteiten

Projecten

 • De mogelijkheid om onbeperkt projecttemplates op te zetten
 • Projectfases aannemen voor fixed price of regie
 • Gebruik kunnen maken van budgetteren op functies
 • Projecten voorzien van een looptijd
 • Kunnen koppelen van externe contactpersonen aan een project met een eigen rol

Urenregistratie

 • Per dag en week meteen zien of de uren volledig zijn verantwoord
 • Indirecte uren zoals verlof, ziekte en medisch bezoek kunnen verantwoord worden
 • Registreren van onkosten bij de urenregistratie
 • Uren kunnen gevalideerd worden en validatie is inhoudelijk
 • YVI uren-app is beschikbaar met dezelfde functies als via de pc.

Documenten

 • Per project & projectfase
 • Documenten terugzien
 • Brieven aanmaken per project

Facturatie

 • Factuurdashboard met overzicht van facturatie en nog te factureren
 • Oplevermomenten- en termijnen factureren
 • Gevalideerde regie uren en onkosten factureren
 • Conceptfacturen inzien en aanpassen
 • Termijnstaat en/of meerwerkoverzicht bijvoegen aan de factuur

Systeemtaken

 • Notificatie van vervallen mijlpalen per project
 • Maandelijks overzicht verlof, adv-dagen en overuren per collega
 • Notificatie verjaardagen en jumbileum
 • Nieuwe conceptfacturen sturen naar projectleider
 • Notificatie van geboekte inkoopkosten per project

Relaties

 • Gegevens
 • Contactpersonen
 • Omzet & inkoop

Download onze Brochure!

Ontdek de voordelen van YVI Ruby.

Het formulier wordt verzonden..

Bedankt voor je aanmelding! Download hier direct de brochure.