Probeer 14 dagen gratis

Bekijk via bijgaande thema’s precies welke functionaliteiten onze projectmanagementsoftware voor dienstverlenende bedrijven in het midden- en kleinbedrijf precies biedt. Staat de gewenste functionaliteit er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Functionaliteiten

Projecten

 • Projecten overview - verschillende uitgebreide zoekmogelijkheden.
 • Projecten overview - verschillende uitgebreide sorteringsmogelijkheden (status, intern versus extern, etc.).
 • Projectkaartjes met globale projectinformatie.
 • Het kunnen aanmaken van projecten op basis van templates/sjablonen.
 • De mogelijkheid om onbeperkt projecttemplates op te zetten.
 • Kunnen opzetten van een projectbudget (kosten en opbrengsten voor uren, kosten en werk door derden).
 • Kunnen opzetten van een projectstructuur bestaande uit faseringen en subfaseringen.
 • Projecten aannemen voor fixed price of regie.
 • Projectfases aannemen voor fixed price of regie.
 • Gebruikmaken van voor gedefinieerde projectstructuren en deze projectspecifiek maken.
 • ‘Nul-regels verwijderen’ om niet-gebruikte posten uit het budget te verwijderen.
 • Gebruik kunnen maken van het budgetteren op functies.
 • Binnen projecten onderscheid kunnen maken tussen fixed price en regie (bijv. meerwerkfases).
 • Het actief en inactief kunnen zetten van fasering (t.b.v. urenregistratie).
 • Grafisch en getalsmatig overzicht van voor- versus nacalculatie en marges.
 • Grafisch maken van verschil tussen de opdrachtsom en het meerwerk.
 • Het tussentijds kunnen aanpassen van de uitgangspunten indien gewenst (budget en aanneemsom).
 • Het budget is te exporteren naar Excel om bijvoorbeeld (deels) op te nemen in een offerte.
 • Projectendashboard: direct overzicht over voortgang (tijd en geld).
 • Projectcode (handmatig of automatisch genereren).
 • Projectnaam- en omschrijving kunnen opgeven.
 • Gebruik van verschillende projectstatussen (offerte, lopend, pauze, vervallen en afgerond).
 • Projecten voorzien van een looptijd.
 • Het kunnen categoriseren van projecten met eigen (sub)categorieën.
 • Het kunnen meegeven van kleurcodes aan een project voor vindbaarheid en visuele indeling.
 • Afwijkende betalingscondities en btw-scenario's kunnen opgeven per project.
 • Onderscheid kunnen maken tussen adresgegevens en project(locatie)gegevens.
 • Het kunnen koppelen van één of meerdere alternatieve opdrachtgevers ten behoeve van facturatie.
 • Het gebruik kunnen maken van deelprojecten.
 • Kunnen koppelen van projectdeelnemers (collega's) aan projecten.
 • Onderscheid kunnen maken tussen projectdeelnemer en projectleider.
 • Een projectdeelnemer op actief of inactief zetten.
 • Kunnen koppelen van externe contactpersonen aan een project met zijn/haar eigen rol.
 • Het toevoegen van mijlpalen aan het project, zoals termijnen, (declarabele) oplevermomenten en doelen.
 • De mijlpalen kunnen in de tijd worden uitgezet.
 • Het is mogelijk om op basis van de aanneemsom een termijnstaat aan te maken.
 • Oplevermomenten kunnen worden doorbelast. Bijv.  het opleveren van tekeningen VO met een vast bedrag.
 • Binnen de mijlpalen inzichtelijk of deze reeds gefactureerd zijn of niet.
 • Termijnen en declarabele oplevermomenten worden klaargezet in de factuuradvieslijst.
 • Mijlpalen hebben hun eigen statussen.
 • Per project kan worden aangegeven of een termijnstaat-meerwerk overzicht aangemaakt moet worden
 • Projectvoortgang per project grafisch en cijfermatig.
 • Vanuit voortgang mogelijkheid om factuurvoorstel aan te maken.

Urenregistratie

 • De urenregistratie maakt gebruik van de projectstructuur zoals deze is opgezet bij het budget.
 • U wordt geholpen om zonder veel invoerwerk uw uren te registreren.
 • U kunt per dag en week meteen zien of de uren volledig zijn verantwoord.
 • U kunt via de snelinvoer uren boeken of zelf de uurregel aanmaken.
 • De uren kunnen worden voorzien van uw eigen commentaar en notities.
 • Er is onderscheid te maken tussen interne en externe notities.
 • Zelf bepalen of het werk bestond uit regie of niet-regie activiteiten .
 • De indirecte uren zoals verlof, ziekte en medisch bezoek kunnen ook verantwoord worden.
 • Het is mogelijk automatisch woon-werk verkeer te registreren zonder eigen actie.
 • Uurregels zijn te kopiëren binnen de week en naar een andere week.
 • De gehele weekinvoer is te kopiëren (gemakkelijk in het geval van detachering).
 • Projecten aangemerkt als favorieten staan bovenaan in de treeview.
 • Projecten waar het laatst op is geboekt stijgen in de treeview.
 • Verschillende zoekingangen om het project te vinden waar de uren op geschreven dienen te worden.
 • YVI uren-app is beschikbaar met dezelfde functies als via de pc. 
 • Er kunnen onkosten geregistreerd worden bij de urenregistratie. 
 • Binnen het urenkaartje is budget versus realisatie visueel gemaakt.
 • Uren kunnen, mits rechten, gevalideerd worden.
 • Validatie is inhoudelijk (juiste project, budgetpost, tarieven, etc.).
 • Naast inhoudelijke validatie een check op compleetheid, duidelijk grafisch weergegeven.
 • Diverse zoekingangen om uren per project, functie en collega te kunnen valideren.
 • De week kan uiteindelijk geblokkeerd worden voor mutaties (bijv. na een facturatieronde)
 • Blokkeren kan per week en per maand.
 • Binnen validatie kunnen geregistreerde uren ook direct worden aangepast.
 • Validatie van regie-uren is vereist om deze te kunnen factureren.
 • Gevalideerde regie-uren worden klaargezet in de factuuradvieslijst (uren).

Inkoopfacturen

 • Registreer inkoopfacturen.
 • Koppel deze inkoopkosten aan één of meerdere projecten, per project of specifiek op budgetregel.
 • De inkoopkosten kunnen als regie worden aangemerkt, en daarmee worden klaargezet voor facturatie.
 • De inkoopkosten (en opbrengsten) worden gerapporteerd in het projectoverzicht.
 • Tonen van factuurnummer bij gefactureerde inkoopregels.

Relaties

 • Gegevens
 • Contactmomenten
 • Contactpersonen
 • Omzet & inkoop

Rapportage

 • Diverse rapportages aanwezig, zoals: 
 • Urenrapportage per periode per persoon.
 • Urenrapportage per periode per project.
 • Omzetrapportage: per klant, project, categorie.
 • Projectresultaat: per project, periode, projectleider en categorie.
 • Onkostenoverzicht:  alle gemaakte onkosten per collega en periode.
 • Uren- en onkostenoverzicht: voor interne en externe rapportage.
 • Factuuroverzicht: per klant, project of periode.
 • Alle rapportages zijn tevens te exporteren naar Excel.

Finance

 • Realtime connectie met Ruby, Twinfield en vele anderen. 
 • Realtime connectie Ruby Exact online.

Systeemtaken

 • Ruby is voorzien CATS, waarmee manuele repeterende handelingen kunnen worden weggenomen.
 • Er zijn naar eigen keuze diverse 'taken' actief te maken. 
 • Check op urenregistratie versus rooster mogelijk, met automatische notificatie.
 • Notificatie naar projectdeelnemer en projectleider indien deze is toegevoegd aan een project.
 • Notificatie budgetsignalering naar projectleider op basis van % realisatie t.o.v. budget.
 • Notificatie vervallen mijlpalen per project (bijvoorbeeld termijnen en declarabele opleveringen).
 • Maandelijks overzicht verlof, adv-dagen en overuren per collega. 
 • Notificatie van geboekte inkoopkosten per project.
 • Notificatie bij wijzigingen op mijlpalen (termijnen, oplevering en doelen).
 • Notificatie indien een nieuwe conceptfactuur is aangemaakt voor een project onder zijn/haar leiding.
 • Notificatie verjaardagen.
 • Notificatie verlopen proeftijd.
 • Notificatie jubileum.
 • Notificatie over projecten en mijlpalen die binnen x dagen opgeleverd moeten worden.
 • Nieuwe conceptfacturen sturen naar projectleider.
 • Notificaties wanneer een tijdelijk contract van een werknemer eindigt.

Stamgegevens

 • Klantenbestand.
 • Leveranciersbestand.
 • Relatiebestand.
 • (Contact)personen.
 • Taken.
 • Kostensoorten (kosten en werk door derden).
 • Project(sub)categorieën.
 • Btw-codes.
 • Landen.
 • Betalingscondities.
 • Hiërarchie bepalen voor het gebruiken van de verkooptarieven (budget, persoon, functie of taak).
 • Projecttypen (projecttemplates) te gebruiken als standaarduitgangspunten voor het aanmaken van een nieuw project.
 • Informatie over collega's inclusief foto.
 • Mogelijkheid om ook externen vast te leggen en te gebruiken binnen de applicatie.
 • Bij de stamgegevens van de collega's kan het jaarlijks verlof, de adv-dagen en overuren worden vastgelegd.
 • Iedere collega heeft zijn/haar eigen werkrooster (gebruikt binnen de urenregistratie/validatie).
 • Het administratienaam-veld is uitgebreid naar 50 characters.

Algemeen

 • Kolommen zelf indelen en eventueel weglaten.
 • YVI Ruby maakt gebruik van dashboard 'widgets'. Deze zijn zelf te plaatsen of toe te voegen.
 • Importfuncties voor overzetten klant- en leveranciersbestanden aanwezig.
 • Conversietool voor historische data op projecten (omzet, kosten en uren).
 • YVI Ruby beschikt over een rechtensysteem dat gebruikmaakt van rollen en profielen.
 • Het profiel bepaalt de set van beschikbare rechten.
 • Het logo en de bedrijfsgegevens, zijn op administratieniveau in te stellen.
 • Geef eenvoudig een BCC op ten behoeve van digitale facturatie.
 • Zeer korte implementatietijd inclusief praktische onboarding.

Facturatie

 • Factuurdashboard met overzicht van facturatie en nog te factureren.
 • Oplevermomenten en -termijnen factureren.
 • Door te belasten inkoopkosten te factureren, onkosten en gevalideerde regie uren factureren.
 • Gevalideerde regie uren en onkosten factureren.
 • De factuuradvieslijst is verder te filteren op status, datum, project en klant.
 • Eén of meerdere regels kunnen in dezelfde handeling doorgezet worden naar conceptfacturen
 • Het is mogelijk om facturen te groeperen per project en klant als verzamelfacturen gewenst zijn.
 • Conceptfacturen zijn in te zien (lay-out is te genereren).
 • Conceptfacturen kunnen nog worden aangepast.
 • Voor versturen van de digitale factuur is er een mogelijkheid om een bijlage toe te voegen.
 • Als er alternatieve opdrachtgevers bij het project zijn betrokken, dan kunnen deze in conceptfactuur gebruikt worden.
 • Nieuwe regels aan het concept toevoegen vanuit de factuuradvieslijst.
 • Het is ook mogelijk om een 'lege' factuurregel toe te voegen aan een bestaand concept.
 • Een termijnstaat en/of meerwerkoverzicht bijvoegen aan de factuur.
 • Custom made templates mogelijk.

Documenten

 • Per project & projectfase
 • Brieven aanmaken per project
 • Documenten terugzien

Offertes

 • Offertes maken
 • Offerte pijplijn
 • Slagingskansen
 • Omzetprognoses

Download onze Brochure!

Ontdek de voordelen van YVI Ruby.

Het formulier wordt verzonden..

Bedankt voor je aanmelding! Download hier direct de brochure.